Testen

Psychologische Testen: wij nemen desgewenst psychologische testen af (onder andere persoonlijkheidstesten, competentietesten, leiderschapstesten en assessments).

We conformeren ons aan de richtlijnen NIP-NST van het NIP (Nederland Instituut Psychologen).

"Het NIP vindt het belangrijk dat het werk van psychologen van goede kwaliteit is. Daarom heeft het NIP de Beroepscode voor Psychologen opgesteld en ook de vernieuwde Algemene Standaard Testgebruik AST-NIP 2017. In de Beroepscode staan de richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld."   

De basisprincipes zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig dient te gedragen. De AST-NIP 2017 is een uitwerking en verbijzondering van de Beroepscode en bevat richtlijnen en informatie om te komen tot een verantwoorde testkeuze en het juist gebruik van psychodiagnostische instrumenten in het kader van de psychodiagnostiek en/of psychologische interventies. De AST-NIP 2017 is een geheel herziene versie van de AST-NIP 2010.