Privacy

SalesAmbition Executive Search Retail, FMCG en Change Management

Privacy Statement SalesAmbition
Je privacy is van groot belang voor ons. Graag informeren wij je dan ook via deze Privacy Policy over de manier waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie. Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met de voorwaarden die staan omschreven in het volgende document:

Privacy Policy

 We beschrijven in dit document de volgende zaken:

– Welke gegevens wij verzamelen;
– Hoe en wanneer we persoonsgegevens verzamelen;
– Waarom we persoonsgegevens verzamelen;
– Met wie wij persoonsgegevens delen;
– Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren;
– Hoe je jouw persoonsgegevens kan inzien en/of kan verwijderen;
– Overige zaken;
– Privacy statement Website;
– Disclaimer.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
We verwerken de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen soms wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw specifieke wensen. Onderstaand, en in het vervolg van dit document, benoemen wij per doelgroep (kandidaten, klanten en bezoekers) ons privacy beleid.

Wij verzamelen de volgende gegevens:
Van kandidaten & interim professionals:

 • Publieke profiel informatie van social media en openbare bronnen. Denk bijvoorbeeld aan Linkedin, FaceBook en andere publieke databronnen.
 • NAW gegevens, e-mail adres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 • Geboortedatum alleen als die in jouw CV is opgenomen.
 • Curriculum vitae (CV), informatie van jouw werkervaring en informatie over opleidingen, trainingen, stages, voor zover door jezelf verschaft.
 • Gegevens over korte termijn beschikbaarheid en verlof voor zover dit relevant is.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van jouw geschiktheid als potentiele kandidaat voor een vacature. Bijvoorbeeld salaris (indicaties), informatie uit interviews, eventuele referenties en getuigschriften. Alle informatie die wij van je verzamelen wordt altijd op vrijwillige basis verstrekt.
 • SalesAmbition legt nooit bijzondere persoonsgegevens vast tenzij dit (alsnog) wettelijk wordt verplicht. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig gedrag.

Aanvullend: op het moment dat een (interim) professional in loondienst of in opdracht voor ons gaat werken:

 • Gegevens gerelateerd aan de administratie en-of personeelsadministratie; NAW gegevens, vaststelling identiteit, diploma’s, indien nodig BSN nummer.
 • Eventueel BTW nummer, adres en vestigingsplaats, vaststelling identiteit, indien nodig werkvergunning, timesheets en inkomende en uitgaande factuur details.
 • Daarnaast verwerken wij soms voor onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening (PES). Specifiek voor deze screening kunnen gegevens worden gevraagd zoals Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en opleidingsverklaringen. Verstrekking van deze gegevens is altijd op vrijwillige basis.

Van zakelijke relaties:

 • Naam, adres, werkplaats gegevens, e-mail adres, telefoonnummer, functie.

Hoe en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens ?

Met betrekking tot kandidaten & interim professionals;

 • Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment dat gegevens worden achtergelaten op onze website(s) via directe inschrijving of via reacties op extern geplaatste vacature uitingen en/of als je jezelf op andere wijze bij ons aanmeldt (om gebruik te maken van onze dienstverlening).
 • Wij verzamelen gegevens vanaf het moment dat digitaal of persoonlijk contact wordt gezocht met onze vestigingen en/of recruitment professionals.
 • Wij verzamelen gegevens als een van onze professionals actief contact zoekt met externe kandidaten. Wij zullen dan altijd om toestemming vragen jouw gegevens te mogen bewaren.
 • De persoonsgegevens worden ontvangen en verwerkt door onze professionals of automatisch verwerkt indien iemand zich zelfstandig aanmeldt op een van onze nieuwsbrieven.

Met betrekking tot zakelijke relaties:

Contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden:

 • Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment dat er gegevens worden achtergelaten op onze website via directe inschrijving en/of als je jezelf op andere wijze aanmeldt (om gebruik te maken van onze dienstverlening).
 • Wij verzamelen gegevens als een onze professionals actief contact zoekt met relaties.
 • De persoonsgegevens worden ontvangen en verwerkt door onze professionals of automatisch verwerkt indien iemand zich zelfstandig aanmeldt op een van onze nieuwsbrieven.

Met betrekking tot bezoekers van onze website:

 • Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment dat er gegevens worden achtergelaten op onze website in relatie tot onze nieuwsbrieven, whitepapers of vacature-abonnementen.

  Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Kandidaten en interim professionals:

Wij verzamelen en verwerken gegevens uitsluitend voor de uitvoering van recruitment diensten, waaronder arbeidsbemiddeling (werving- en selectie, executive search, interim opdrachten) en recruitment projecten die wij uitvoeren onder de bedrijfsnaam of merknaam van onze opdrachtgevers (RPO Services). Meer specifiek worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt:

 • Voor bemiddelings-doeleinden: ter beoordeling van geschiktheid en beschikbaarheid in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk of opdracht.
 • Om je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en andere activiteiten die hiermee direct samenhangen.
 • Bij het tot stand komen en het onderhouden van een bemiddelingsrelatie.
 • Voor de uitvoering van een deugdelijke administratie en de nakoming van wet- en regelgeving zoals identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, NEN ISO 4400-1 en SNA richtlijnen.
 • Voor managementdoeleinden zoals interne managementinformatie, het uitoefenen van audits en controle en voor kwaliteitsdoeleinden zoals het uitvoeren van recruitment rapportages en sourcing rapportages aan klanten.

Zakelijke relaties:

 • Om aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze diensten en andere activiteiten die hiermee direct samenhangen.
 • Bij het tot stand komen en het onderhouden van een zakelijke relatie.
 • Om een opdracht te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Voor de uitvoering van een deugdelijke administratie en vastlegging en opvolging van afspraken.

Voor bezoekers van onze website:

 • Wij verzamelen enkel de gegevens van bezoekers die zelf kenbaar hebben gemaakt dat te willen. Deze gegevens zijn bedoeld om een persoon aan te kunnen spreken met zijn voor en achternaam en het e-mailadres is nodig om (vacature-)nieuwsbrieven en/of whitepapers te kunnen toesturen.

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?
SalesAmbition kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan onze opdrachtgevers. Jouw persoonsgegevens kunnen in beperkte gevallen worden doorgegeven buiten Nederland als onze opdrachtgever aldaar is gevestigd.

SalesAmbition deelt persoonsgegevens in alle gevallen waarin wij hiertoe worden wettelijk worden verplicht.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Kandidaten en interim professionals:

 • Algemeen: als je toestemming hebt gegeven voor het bewaren van jouw gegevens dan werken wij standaard met een bewaartermijn van 12 maanden, gerekend vanaf de datum waarop je toestemming hebt verleend.
 • Bemiddelingsrelatie: in geval van een ‘bemiddelingsrelatie’ bewaren wij jouw gegevens 24 maanden vanaf het moment waarop het bemiddelingsproces met een opdrachtgever eindigt, dit onafhankelijk van het eindresultaat.
 • Start je een interim opdracht of tijdelijke inzet dan bewaren wij jouw gegevens 24 maanden na einde van je opdracht. De financiële data die hieraan verbonden zijn kennen een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Voor prospects en klanten:

 • Gegevens van medewerkers van prospect-klanten worden 12 maanden bewaard.
 • Gegevens van medewerkers van klanten: deze worden bewaard gedurende een periode van 5 jaar nadat de laatste opdracht is afgerond, dit om een zorgvuldige nazorg te kunnen leveren.

Voor bezoekers van onze website:

 • Als je toestemming hebt gegeven voor het bewaren van jouw gegevens voor het ontvangen van een publicatie of whitepaper dan werken wij standaard met een bewaartermijn van 12 maanden.
 • Als je jezelf hebt ingeschreven voor onze (vacature)nieuwsbrief loopt deze inschrijving door totdat je deze zelf opzegt.

Kun je persoonsgegevens inzien, aanvullen of verwijderen?

Je kunt altijd verzoeken inzage te krijgen in de gegevens die wij van je bewaren. Je kunt desgewenst gegevens wijzigen. Ook kun je ons vragen jouw gegevens te verwijderen. 

Verzoek je ons jouw gegevens te verwijderen dan sturen wij je hiervan uiteraard een bevestiging per email waarin de datum van verwijdering zal zijn opgenomen. Wij verwijderen al jouw gegevens uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van je verzoek, tenzij verwerking nodig is voor het nakomen van een wettelijke plicht, onderbouwing van een rechtsvordering of een andere grond uit de AVG.

Overige zaken:
Beveiliging

SalesAmbition doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Als gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens SalesAmbition diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is SalesAmbition met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Wijzigingen.
SalesAmbition behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op onze website bekend worden gemaakt. Indien je na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.

Privacy statement website

SalesAmbition verzamelt geen gegevens over bezoekers van deze website.  

Artikel 1: Algemeen
De website is eigendom van SalesAmbitie (hierna te noemen: SalesAmbitie). SalesAmbitie houdt zich aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens. Deze privacyverklaring bevat informatie over de doeleinden die SalesAmbitie bij de verwerking van jouw persoonsgegevens nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop je jouw rechten ten aanzien van je persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Artikel 2: Gegevensverwerking
SalesAmbitie verzamelt en verwerkt gegevens van bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, voor verzameling van websitestatistieken en voor advertentiedoeleinden. SalesAmbitie zal de door jou verstrekte persoonlijke informatie nooit doorverkopen, verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve aan derden die worden ingeschakeld om de door jou aangevraagde informatie te leveren; indien SalesAmbitie hier wettelijk toe wordt verplicht.

Artikel 3: Cookies
SalesAmbitie maakt op haar website gebruik geen gebruik van Cookies.

Artikel 4: Aanpassingen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Artikel 5: Vragen en informatie
Als je vragen hebt over de manier waarop SalesAmbitie met jouw persoonlijke gegevens omgaat of je wilt dat wij jouw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen, dan kun je contact met ons opnemen via:
e-mail: bartmaas@xs4all.nl

Disclaimer

E-mail. Je kunt ons onder meer bereiken via de e-mail. Het transport van e-mailberichten is echter nooit 100% veilig. Door vertrouwelijke en / of gevoelige informatie zonder encryptie via de e-mail naar ons te versturen, accepteer je het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.

Garanties. SalesAmbitie biedt de informatie op deze website aan als een vorm van dienstverlening voor haar cliënten en de internetgemeenschap. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

Aansprakelijkheid. Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In geen geval is SalesAmbitie, haar aandeelhouders en/of werknemers, aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.

Wijzigingen. De informatie op deze website kan op elk moment door ons worden gewijzigd. We zijn echter niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden. Indien je naar aanleiding van de informatie op de website vragen hebt, kun je vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen.

© 2022 SalesAmbition